Internasjonal organisasjon

International Open Human Rights Forening Save a Life

Internasjonal organisasjon

International Open Human Rights

Association Save a Life

Internasjonal organisasjon

International Open Human Rights Forening Save a Life

Å være fri er ikke kun å kaste av ens lenker, men å leve
på en måte som respekterer og forbedrer andres frihet."

- Nelson Mandela

I henhold til både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Verdenserklæringen om menneskerettighetene beskytte menneskerettighetene og retten for enhver til livet, uten hensyn til hjemsted, statsborgerskap, sosial status eller etnisitet.

Implementere prinsipper om Norges demokrati og humanisme i utviklingsland, konfliktområder, forvaringssteder.

Internasjonal organisasjon

I henhold til både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Verdenserklæringen om menneskerettighetene beskytte menneskerettighetene og retten for enhver til livet, uten hensyn til hjemsted, statsborgerskap, sosial status eller etnisitet.

Implementere prinsipper om Norges demokrati og humanisme i utviklingsland, konfliktområder, forvaringssteder.

Menneskerettighetsforening

Redd et liv

Organisasjonens virksomhetspolitikk skal være å øke bevisstheten om menneskerettighetens prinsipper som gjelder for hver person. Organisering av seminarer og konferanser med hensyn til enighet med en grunnleggende forståelse av hva menneskerettigheter er.

Adressere til offentlige massemedier, statlige etater, fullmektiger og representative organer, og rette oppmerksomhet mot et åpenbart misbruk av menneskerettigheter. Å informere og tale for folket i FNs menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Ved å følge humanismens grunnleggende prinsipper gjøre en innsats for at dødsstraffen avskaffes eller suspenderes i de land som gjennomfører henrettelser som den høyeste straff. 

Informere samfunnet og få slutt på tortur og grusomme handlinger mot mennesker i konflikt- eller krigsområder.

Finansiere og søke om midler til utdanning i henhold til prinsippet om menneskerettigheter og demokrati i utviklings- og totalitære stater.

Organisasjonens virksomhetspolitikk skal være å øke bevisstheten om menneskerettighetens prinsipper som gjelder for hver person. Organisering av seminarer og konferanser med hensyn til enighet med en grunnleggende forståelse av hva menneskerettigheter er.

Adressere til offentlige massemedier, statlige etater, fullmektiger og representative organer, og rette oppmerksomhet mot et åpenbart misbruk av menneskerettigheter. Å informere og tale for folket i FNs menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Ved å følge humanismens grunnleggende prinsipper gjøre en innsats for at dødsstraffen avskaffes eller suspenderes i de land som gjennomfører henrettelser som den høyeste straff. 

Informere samfunnet og få slutt på tortur og grusomme handlinger mot mennesker i konflikt- eller krigsområder.

Finansiere og søke om midler til utdanning i henhold til prinsippet om menneskerettigheter og demokrati i utviklings- og totalitære stater.


Dødsstraffoversikt over land

Image
Image
0
land
0
land
0
land
0
land
0
land

redPraktiserer dødsstraffen i dag

0
land

redHar ikke henrettet noen de siste 14 år eller mer

0
land

redPraktiserer ikke dødsstraffen for mindre grove forbrytelser

0
land

redHar avskaffet dødsstraff

redPraktiserer dødsstraffen i dag

redHar ikke henrettet noen de siste 14 år eller mer

redPraktiserer ikke dødsstraffen for mindre grove forbrytelser

redHar avskaffet dødsstraff

1. Kina

2017

1551 henrettelser

2018

> 1000 henrettelser

1. Kina

2017

1551 henrettelser

2018

> 1000 henrettelser

2. Iran

2017

525 henrettelser

2018

> 253 henrettelser

2. Iran

2017

525 henrettelser

2018

> 253 henrettelser

3. Saudi-Arabia

2017

130 henrettelser

2018

149 henrettelser

3. Saudi-Arabia

2017

130 henrettelser

2018

149 henrettelser

4. Vietnam

2017

> 200 henrettelser

2018

> 85 henrettelser

4. Vietnam

2017

> 200 henrettelser

2018

> 85 henrettelser

5. Irak

2017

111 henrettelser

2018

> 52 henrettelser

5. Irak

2017

111 henrettelser

2018

> 52 henrettelser

6. Egypt

2017

16 henrettelser

2018

> 43 henrettelser

6. Egypt

2017

16 henrettelser

2018

> 43 henrettelser

7. USA

2017

23 henrettelser

2018

25 henrettelser

7. USA

2017

23 henrettelser

2018

25 henrettelser

8. Japan

2017

4 henrettelser

2018

15 henrettelser

8. Japan

2017

4 henrettelser

2018

15 henrettelser

9. Pakistan

2017

65 henrettelser

2018

> 14 henrettelser

9. Pakistan

2017

65 henrettelser

2018

> 14 henrettelser

10. Somalia

2017

24 henrettelser

2018

13 henrettelser

10. Somalia

2017

24 henrettelser

2018

13 henrettelser

India

162 henrettelser

Libia

> 45 henrettelser

Bangladesh

> 229 henrettelser

Quveit

34 henrettelser

Indonesia

> 48 henrettelser

Thailand

> 33 henrettelser

Nigeria

> 46 henrettelser

Shri-Lanka

> 17 henrettelser

Straffemetoder for iverksettelse av dødsstraff i 2019

Hengning

Halshugging

Dødelig injeksjon

Steining

Hengning

Halshugging

Dødelig injeksjon

Steining

Skyting

Elektrisk stol

Gasskammer

Skyting

Elektrisk stol

Gasskammer

Statistikk

Statistikk

2015

1634

henrettelser

2016

1032

henrettelser

2017

993

henrettelser

2018

690

henrettelser

2015

1634

henrettelser

2016

1032

henrettelser

2017

993

henrettelser

2018

690

henrettelser

* Vi kan ikke verifisere det nøyaktige antallet henrettelser gjennomført i verden som gjøres årlig, ettersom noen land som praktiserer dødsstraffen regelmessig hemmeligholder statistikken.

* Vi kan ikke verifisere det nøyaktige antallet henrettelser gjennomført i verden som gjøres årlig, ettersom noen land som praktiserer dødsstraffen regelmessig hemmeligholder statistikken.

hver

12 timer og 42 minutter

blir et menneske henrettet et eller annet sted i verden

hver

12 timer og 42 minutter

blir et menneske henrettet et eller annet sted i verden

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.

Support the project

Do not be indifferent to problems of the others.
By helping others we change the world to be better.

DONATE

We invite everyone standing for and showing respect to the fundamentals of human rights to donate and support our organization. Bring hope to the ones, who do not have an opportunity to speak out without your help.

MEMBERSHIP

We encourage everyone to become a member of our organization irrespective of a place of residence and social status, the ones who support and respect the fundamentals of human rights.