Hva driver vi med?

Hva driver vi med?

Øke bevisstheten blant publikum om grunnleggende menneskerettigheter som skal gjelde for hver enkel person.

Sammenkalle til seminarer og konferanser for å understreke enighet med en grunnleggende forståelse av hva menneskerettigheter er.

Adressere til offentlige massemedier, statlige etater, fullmektiger og representative organer, og rette oppmerksomhet mot et åpenbart misbruk av menneskerettigheter.

Informere og tale for folket i FNs menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Ved å følge humanismens grunnleggende prinsipper gjøre en innsats for at dødsstraffen avskaffes eller suspenderes i de land som gjennomfører henrettelser som den høyeste straff.

Informere samfunnet og få slutt på tortur og grusomme handlinger mot mennesker i konflikt- eller krigsområder.

Finansiere og søke om midler til utdanning i henhold til prinsippet om menneskerettigheter og demokrati i utviklings- og totalitære stater.

Besiktige interneringsfasiliteter og fremme interesser til dømte og fengslede personer, og representere deres interesser i klager på menneskerettighetsbrudd.

Bekjempe diskriminering, slaveri, utnyttelse av mennesker og doble standarder samt vold og alle former for fysisk avstraffelse.

To fight discrimination, slavery, exploitation of people and double standards as well as violence or physical punishment of any kind.

Øke bevisstheten blant publikum om grunnleggende menneskerettigheter som skal gjelde for hver enkel person.

Sammenkalle til seminarer og konferanser for å understreke enighet med en grunnleggende forståelse av hva menneskerettigheter er.

Adressere til offentlige massemedier, statlige etater, fullmektiger og representative organer, og rette oppmerksomhet mot et åpenbart misbruk av menneskerettigheter.

Informere og tale for folket i FNs menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Ved å følge humanismens grunnleggende prinsipper gjøre en innsats for at dødsstraffen avskaffes eller suspenderes i de land som gjennomfører henrettelser som den høyeste straff.

Informere samfunnet og få slutt på tortur og grusomme handlinger mot mennesker i konflikt- eller krigsområder.

Finansiere og søke om midler til utdanning i henhold til prinsippet om menneskerettigheter og demokrati i utviklings- og totalitære stater.

Besiktige interneringsfasiliteter og fremme interesser til dømte og fengslede personer, og representere deres interesser i klager på menneskerettighetsbrudd.

Bekjempe diskriminering, slaveri, utnyttelse av mennesker og doble standarder samt vold og alle former for fysisk avstraffelse.

To fight discrimination, slavery, exploitation of people and double standards as well as violence or physical punishment of any kind.

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.