Vi er imot

dødsstraff

Vi er imot

dødsstraff

"Henrettelse er den mest motbydelige formen for drap, ettersom den begås med samfunnets godkjenning"

- George Bernard Shaw

"Henrettelse er den mest motbydelige formen for drap, ettersom den begås med samfunnets godkjenning"

- George Bernard Shaw

Tendenser når det gjelder bruken av dødsstraff

Tendenser når det gjelder bruken av dødsstraff

Bare 35 land i verden
har avskaffet dødsstraff

i 1998.

11 januar, 2008

Har Usbekistan avskaffet dødsstraff

Tendensen til total avskaffelse av dødsstraff fortsatte da Usbekistan ble det siste landet som avviklet dødsstraffen. Siden den 1. januar, 2008 ble Usbekistan det 135. landet i verden som lovlig eller i praksis hadde avskaffet dødsstraffen.

11 januar, 2008

12 september, 2008

Argentina har avskaffet dødsstraff

Den siste av de ratifikasjoner som behøves for å sette konvensjonen i kraft i Argentina bekrefter utvetydig at landet har nylig avskaffet dødsstraff. Det siste initiativet har gitt andre land grønt lys til å følge Argentinas eksempel og ratifisere alle menneskerettighetsdokumenter. Den 2. september, 2008 sluttet landet seg til den andre tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter som foreskriver avskaffelse av dødsstraffen.

5 juni, 2015

I Hviterussland har dødsstraff blitt gjeninnført

5 juni, 2015

19 november, 2015

Avskaffet dødsstraff

Madagaskar og Republikken Kongo har avskaffet dødsstraff.

27 januar, 2016

Avskaffet dødsstraff

Forfatningsdomstolen i Benine fattet en resolusjon om at for å oppfylle de internasjonale statsforpliktelser på menneskerettighetsområdet skal samtlige lover som tillater dødsstraff kjennes ugyldige, og dødsstraffen skal avskaffes i hele landet.  Denne store avgjørelsen har faktisk avskaffet dødsstraffen i landet.

27 januar, 2016

4 desember, 2015

Historisk avstemning har avskaffet dødsstraff

Mongolia ga et eksempel som vi håper blir fulgt av resten av Asia. Landene som fremdeles praktiserer dødsstraff har fått et god eksempel på hvordan kan man få slutt på denne grusomme og umenneskelige straffen.

21 februar, 2016

Pave Francis

Pave Francis oppfordret verdensledere til å vise modighet og avstå fra henrettelser i år.

Han snakket med pilegrimer på St. Petersplassen i Roma og sa at budet «Du skal ikke drepe» gjelder for alle – både skyldige og uskyldige.

«Selv kriminelle skal ha rett til liv som ble gitt av Gud» sa Paven.

21 februar, 2016

12 april, 2016

Har avskaffet dødsstraff

Guinea har vedtatt den nye straffeloven som avskaffer dødsstraff for mindre forbrytelser. Selv om etter reglene i Guineas Krigsartikler fremdeles praktiserer landet dødsstraff for eksepsjonelle forbrytelser, venter statens nasjonalforsamling på at lovutkastet skal tre i kraft, og landet får slutt på alle slags bestemmelser som tillater dødsstraffen etter reglene i Krigsartiklene.

9 november, 2017

Mauritania: Facebook-blogger slippet dødsstraff

Mohamed Mkhaitir ble dømt til døden bare fordi at han skrev et fredelig innlegg på Facebook. Han ble løslatt etter å ha vært fengslet i fire år. Det var virkelig en triumfdag for ham og familien så vel som for alle andre som har støttet ham siden 2014.

9 november, 2017

I 2019
har 106 land avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser.

Bare 35 land i verden
har avskaffet dødsstraff

i 1998.

11 januar, 2008

Har Usbekistan avskaffet dødsstraff

Tendensen til total avskaffelse av dødsstraff fortsatte da Usbekistan ble det siste landet som avviklet dødsstraffen. Siden den 1. januar, 2008 ble Usbekistan det 135. landet i verden som lovlig eller i praksis hadde avskaffet dødsstraffen.

11 januar, 2008

12 september, 2008

Argentina har avskaffet dødsstraff

Den siste av de ratifikasjoner som behøves for å sette konvensjonen i kraft i Argentina bekrefter utvetydig at landet har nylig avskaffet dødsstraff. Det siste initiativet har gitt andre land grønt lys til å følge Argentinas eksempel og ratifisere alle menneskerettighetsdokumenter. Den 2. september, 2008 sluttet landet seg til den andre tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter som foreskriver avskaffelse av dødsstraffen.

5 juni, 2015

I Hviterussland har dødsstraff blitt gjeninnført

5 juni, 2015

19 november, 2015

Avskaffet dødsstraff

Madagaskar og Republikken Kongo har avskaffet dødsstraff.

27 januar, 2016

Avskaffet dødsstraff

Forfatningsdomstolen i Benine fattet en resolusjon om at for å oppfylle de internasjonale statsforpliktelser på menneskerettighetsområdet skal samtlige lover som tillater dødsstraff kjennes ugyldige, og dødsstraffen skal avskaffes i hele landet.  Denne store avgjørelsen har faktisk avskaffet dødsstraffen i landet.

27 januar, 2016

4 desember, 2015

Historisk avstemning har avskaffet dødsstraff

Mongolia ga et eksempel som vi håper blir fulgt av resten av Asia. Landene som fremdeles praktiserer dødsstraff har fått et god eksempel på hvordan kan man få slutt på denne grusomme og umenneskelige straffen.

21 februar, 2016

Pave Francis

Pave Francis oppfordret verdensledere til å vise modighet og avstå fra henrettelser i år.

Han snakket med pilegrimer på St. Petersplassen i Roma og sa at budet «Du skal ikke drepe» gjelder for alle – både skyldige og uskyldige.

«Selv kriminelle skal ha rett til liv som ble gitt av Gud» sa Paven.

21 februar, 2016

12 april, 2016

Har avskaffet dødsstraff

Guinea har vedtatt den nye straffeloven som avskaffer dødsstraff for mindre forbrytelser. Selv om etter reglene i Guineas Krigsartikler fremdeles praktiserer landet dødsstraff for eksepsjonelle forbrytelser, venter statens nasjonalforsamling på at lovutkastet skal tre i kraft, og landet får slutt på alle slags bestemmelser som tillater dødsstraffen etter reglene i Krigsartiklene.

9 november, 2017

Mauritania: Facebook-blogger slippet dødsstraff

Mohamed Mkhaitir ble dømt til døden bare fordi at han skrev et fredelig innlegg på Facebook. Han ble løslatt etter å ha vært fengslet i fire år. Det var virkelig en triumfdag for ham og familien så vel som for alle andre som har støttet ham siden 2014.

9 november, 2017

I 2019
har 106 land avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser.

Vi kjemper mot dødsstraff fordi at vi er overbevist om at alles rett til liv er en grunnleggende verdi.

Image

We speak against the death penalty as we consider a right to life an inestimable fundamental value.

Image

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.

Støtt prosjektet

Ikke vær likegyldig til andres problemer.
Ved å hjelpe andre bidrar vi til en bedre verden.

DONERE

Vi inviterer alle til å stå for og vise respekt for grunnleggende menneskerettigheter, donere og støtte vår organisasjon.
Bring håp til de som ikke har anledning til å snakke uten din hjelp.

MEDLEMSKAP

Vi oppfordrer alle til å bli medlem av vår organisasjon uavhengig av bosted og sosial status, de som støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter.